Fundacja Polska Mała Liga Baseballowa Kutno- Pawilon Otwarty Drewniany