Sporządzenie wyceny remontu mieszkania lub budowy domu koszt 100 zł.